Portal

Sections
Personal tools
Min session

Chalmers persondatabas och datorkontosystem

Chalmers persondatabas (PDB) är Chalmers centrala resurs för att hantera person- och datorkontoinformation. Den tar emot och sammanställer information från flera av Chalmers centrala system, samt är i sin tur leverantör av hela eller delar av denna information till andra centrala och lokala system.

PDB har också funktionalitet som låter användare administrera sina konton och lösenord för vissa centrala system som använder sig av PDB för inloggningsinformation.

Ett urval av dessa system listas nedan:

Det finns även en förteckning över övriga centrala E-tjänster på Chalmers, tillsammans med kortfattad information över dem. Adressen är http://www.portal.chalmers.se/.
På denna sida anges även vilka av dessa som är "PDB-aktiverade", dvs vilka som använder sig av inloggningsrutiner som du som användare själv kan administrera från PDB systemet.

Support på PDB konton och lösenord ges via Chalmers Service/Support-portal.

Glömt lösenordet?

Studenter

Tag med giltig legitimation och gå till Helpdesk i huvudbiblioteket (Johanneberg) eller Saga-huset (Lindholmen).
Se Chalmers IT-support för öppettider.

Anställda och besökare

Gå till din institutions PDB-registrator och be dem hjälpa dig att få ett nytt.